Ethische standaards van Raak me eens aan

Als lichaamswerker en coach staan hieronder de gedragsregels waaraan ik me houd. Ze zijn ontstaan uit eigen ervaring, theorieën uit workshops en literatuur.

1 Voordat ik begin aan een professionele relatie met een klant zal ik hem of haar informeren over deze gedragsregels, over mijn opleidingen en hoe ik dat integreer in het werken met een cliënt. Over wat een cliënt kan verwachten tijdens een sessie, mijn geheimhoudingsbeleid, hoe lang een sessie duurt, wat het kost, nood- en nazorg beschikbaarheid; Annuleringsbeleid en procedure waarop de cliënt zal worden geïnformeerd mbt veranderingen van deze procedures en beleid; De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt mbt veiligheid, eigen autoriteit en de vastberadenheid over de voordelen van dit werk.

2 Ik zal een geschreven verklaring krijgen van een cliënt voorafgaande aan een professionele relatie waarin de cliënt aangeeft dat hij/zij begrepen heeft wat in deze verklaring staat en daar mee akkoord gaat.

3 Ik verzorg geen therapie, officieel medische diagnoses of voorgeschreven medicatie. Individuen ervaren vaak wel baat bij mijn behandelingen maar ik maak geen beloftes dat het resultaat of genezing brengt.

4 Mocht ik vragen hebben of de cliënt het wel aankan om de behandeling voort te zetten, dan zal ik onmiddellijk professsionele supervisie raadplegen voordat ik doorga met de behandeling.

5 Ik lever geen diensten aan mensen onder de 18 jaar of aan individuen die naar mijn inschatting niet fysiek, mentaal of emotioneel vaardig zijn om mijn behandeling te kunnen ontvangen. Ik zou cliënten kunnen vragen om een doorverwijzing/ vrijwaring/ aanbevelingsbrief van een psycholoog of een medisch specialist als een voorwaarde om aan een professionele relatie te kunnen beginnen.

6 Ik zal alle cliëntenformatie als vertrouwelijk beschouwen, inclusief de cliëntenaam, identificatie informatie en alles wat een cliënt in vertrouwen vertelt, binnen de mazen van de wet.

7 Daarentegen zal ik wel cliëntinformatie delen, zonder naam te noemen, met mijn ervaren of professionele supervisor met enkel als doel om mijn professionele vaardigheden te vergroten om mijn cliënt beter te helpen. Tevens zal ik wel informatie delen/uitwisselen met andere professionals op verzoek/authorisatie van de cliënt.

8 Ik respecteer de emotionele, fysieke, mentale en spirituele authenticiteit van mijn cliënten. Ik zal geen druk zetten of een cliënt dwingen tot een actie of om een overtuiging aan te nemen. Ik zal ze de mogelijkheid bieden en aanmoedigen om vrijelijk en vanuit respect mee te doen aan de behandelingen die ik bied, waarbij ik suggesties en onderbrekingen accepteer van elk soort.

9 Ik werk mogelijk met seksuele energie tijdens mijn behandeling om een en ander wakker te maken. Voor de duidelijkheid: ik heb geen seks met een cliënt en zal ook geen geslachtsdelen stimuleren om een hoogtepunt te krijgen. Dit doe ik alleen vanuit professioneel oogpunt. Ik zal niet initiatief nemen tot, uitnodigen tot, reageren op, fantaseren over of enig romantisch of seksueel contact toestaan voor mijn persoonlijk gewin. Ik zal geen romantische of seksuele relatie aangaan met een voormalige cliënt tot ten minste 2 jaar na het beëindigen van de coach-cliënt relatie, en dan nog alleen als het bepaald kan worden door professionele supervisie en in goed vertrouwen dat zulks een relatie niet schadelijk zal zijn voor de cliënt.

10 Ik ben respectvol naar alle individuen zonder achting van leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, nationaal origine, geloof, spirituele overtuigingen, seksuele oriëntatie, handicap of sociaaleconomische status. Ik heb mezelf getraind om hier adequaat mee om te gaan.